Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8839/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á về khoản vay 2 thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8839/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 03/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8839/VPCP-QHQT
V/v đàm phán với ADB về khoản vay 2 thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Bình Dương.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 177/TTr-NHNN ngày 26 tháng 10 năm 2012 về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về khoản vay 2 trong khuôn khổ Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với ADB về Hiệp định vay, Hiệp định dự án và các văn bản liên quan cho khoản vay 2 trong khuôn khổ Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam. Thời gian đàm phán dự kiến từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11 năm 2012 tại Hà Nội.

2. Đoàn đàm phán liên ngành do đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn theo quy định.

4. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theo chức năng để chuẩn bị đàm phán khoản vay với ADB.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán với ADB; báo cáo kết quả đàm phán lên Thủ tướng Chính phủ.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2795/VPCP-QHQT ngày 4 tháng 5 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn chỉnh cơ chế triển khai thực hiện phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, các công ty cấp nước, đặt biệt là các địa phương nghèo, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn tham gia vào Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam nêu trên, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). V 39

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8839/VPCP-QHQT đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á về khoản vay 2 thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.804

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115