Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 867/BXD-VLXD về việc bổ sung quy hoạch khoáng sản đá granit của tỉnh Đắk Lăk do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 867/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 18/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 867/BXD-VLXD
V/v: Bổ sung quy hoạch khoáng sản đá granit của tỉnh Đăk Lăk.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 629/UBND-NLN ngày 20/2/2009 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Đăk Lăk về việc bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng khu vực đá granít tại thôn 6, xã Hoà Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008. Trong quy hoạch các mỏ đá ốp lát cần thăm dò, khai thác và sử dụng đến năm 2020 đã được tính toán, xác định theo nhu cầu của từng giai đoạn.

Theo đề nghị của UBND tỉnh thì khu vực đá granít tại thôn 6, xã Hoà Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk là điểm mỏ mới được phát hiện, là loại đá ốp lát có giá trị và muốn thăm dò đưa vào khai thác trong tương lai. Vì vậy, Bộ Xây dựng ủng hộ việc bổ sung khu vực đá granít nêu trên vào quy hoạch các mỏ khoáng sản dự trữ cho công nghiệp vật liệu xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Đăk Lăk tổng hợp ý kiến các Bộ liên quan báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.       

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng khu vực đá granít tại thôn 6, xã Hoà Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/cáo);
- Bộ TNMT;
- Lưu VP, VLXD (7);

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 867/BXD-VLXD về việc bổ sung quy hoạch khoáng sản đá granit của tỉnh Đắk Lăk do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.062
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127