Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7603/VPCP-QHQT phê duyệt Kế hoạch hành động "Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7603/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 27/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7603/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt Kế hoạch hành động "Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2530/BNN-HTQT ngày 13 tháng 8 năm 2012) về việc phê duyệt Kế hoạch hành động "Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6758/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 9 năm 2012), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 5680/NHNN-HTQT ngày 05 tháng 9 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 12165/BTC-QLN ngày 07 tháng 9 năm 2012), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, tham khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nằm trong vùng Dự án, hoàn chỉnh dự thảo và thống nhất với WB về Kế hoạch hành động cho "Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn phương thức dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng", trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 36

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7603/VPCP-QHQT phê duyệt Kế hoạch hành động "Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.641

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171