Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7248/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 30/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7248/BTC-QLCS
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg và Thông tư số 81/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

 

Ngày 22/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị. Tiếp đó, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011.

Để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện; đề xuất kịp thời giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập báo cáo một số nội dung sau:

1. Về kết quả thực hiện việc lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục các cơ sở thuộc phạm vi quản lý phải di dời do gây ô nhiễm môi trường và phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị:

a) Đối với trường hợp Danh mục đã được phê duyệt, đề nghị gửi kèm báo cáo Quyết định phê duyệt và Danh mục.

b) Đối với trường hợp chưa phê duyệt Danh mục, đề nghị nêu rõ tiến độ đến nay đang thực hiện ở bước nào? Nguyên nhân chậm tiến độ và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

2. Về việc thành lập Ban Chỉ đạo di dời theo hướng dẫn tại mục 1 Chương II Thông tư số 81/2011/TT-BTC:

a) Đối với trường hợp đã thành lập Ban Chỉ đạo di dời, đề nghị gửi kèm báo cáo Quyết định thành lập.

b) Đối với trường hợp chưa thành lập Ban Chỉ đạo di dời, cần nêu rõ lý do và tiến độ thực hiện.

Trường hợp không thành lập Ban Chỉ đạo di dời cần báo cáo rõ việc giao cho cơ quan nào thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo di dời.

3. Tình hình triển khai việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị theo quy định tại Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg và Thông tư số 81/2011/TT-BTC.

4. Những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Báo cáo nêu trên đề nghị gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản), số 28 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội trước ngày 18/6/2012 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Quý cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7248/BTC-QLCS ngày 30/05/2012 triển khai Quyết định 86/2010/QĐ-TTg và Thông tư 81/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74