Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6635/UBND-NNNT năm 2014 về phòng chống lũ quét, sạt lở đất do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6635/UBND-NNNT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 05/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6635/UBND-NNNT
V/v phòng chống lũ quét, sạt l đất.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị về công tác phòng chống lũ quét, sạt lở đất (Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 28/8/2014 của Văn phòng Chính phủ), UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các ngành, các cấp tăng cường quản lý việc lập và triển khai quy hoạch, các dự án của ngành, địa phương, xem xét đến những tác động và có giải pháp phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu. Nghiêm cấm việc quy hoạch bố trí dân cư, xây dựng nhà ở, công trình tại những khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất hoặc ven sông suối gây cản trở dòng chảy thoát lũ.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 3467/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về phòng chống lũ quét, sạt lở đất đối với các địa phương và dân cư ở vùng núi, ven sông, suối có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, nhằm nâng cao nhận thức để mỗi người dân biết cách ứng phó khi thiên tai xảy ra.

3. UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên rà soát, kiểm tra, tập hợp tình hình tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; xây dựng kế hoạch di dời, chủ động tổ chức sơ tán dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông suối, ven sườn đồi, núi để bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố
(để báo cáo);
- VPUB: CVP, PCVP Ng. Ng Sơn, NNNT, TH;
- Lưu VT, NNNTGiang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6635/UBND-NNNT năm 2014 về phòng chống lũ quét, sạt lở đất do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.786

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69