Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6621/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Kim Long
Ngày ban hành: 08/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6621/BNN-HTQT
V/v chuẩn bị chủ đề và ưu tiên cho năm APEC 2011

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

Bộ Công thương
(Vụ Chính sách Thương mại đa biên)

 

Phúc đáp công văn số 11946/BCT-ĐB ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thương về việc chuẩn bị chủ đề và ưu tiên cho năm APEC 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Về chủ đề trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam có thể đề xuất chủ đề “Nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu” hoặc “Tăng cường đầu tư nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu”.

Chương trình cho năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị APEC hỗ trợ các sáng kiến sau:

- Tác động của Biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp APEC;

- Đầu tư trong nông nghiệp, an ninh lương thực của APEC;

- Quản lý sinh học nông nghiệp và thực phẩm theo hướng bền vững trong APEC.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý Bộ hỗ trợ trong kênh SOM để vận động APEC hỗ trợ Việt Nam các đề xuất trên.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Bộ./.

     

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (TC05).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Kim Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6621/BNN-HTQT ngày 08/12/2010 chuẩn bị chủ đề và ưu tiên cho năm APEC 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.040

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220