Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6595/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6595/VPCP-KTN
V/v khảo sát, thăm dò, khai thác quặng mangan tại tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;
- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (các công văn số 1707/UBND-NVKT ngày 16 tháng 6 năm 2008 và số 1785/UBND-NVKT ngày 20 tháng 6 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3310/BTNMT-ĐCKS ngày 29 tháng 8 năm 2008), Bộ Công Thương (các công văn số 5571/BCT-CNNg ngày 01 tháng 7 năm 2008 và số 6696/BCT-CNNg ngày 01 tháng 8 năm 2008) về việc khảo sát, thăm dò, khai thác quặng mangan tại tỉnh Hà Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác điều tra, đánh giá quặng mangan tại khu vực huyện Bắc Quang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ kết quả điều tra, đánh giá quặng mangan tại các khu vực nêu trên, xem xét, bổ sung các khu vực quặng mangan này vào Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2025 đã được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt tại Quyết định số 33/2007/QĐ-BCN ngày 26 tháng 7 năm 2007.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện việc cấp phép khảo sát, thăm dò, khai thác quặng mangan tại khu vực huyện Bắc Quang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang theo quy định hiện hành sau khi các điểm mỏ quặng mangan này được bổ sung vào Quy hoạch nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Vụ ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6595/VPCP-KTN ngày 03/10/2008 về việc khảo sát, thăm dò, khai thác quặng mangan tại tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.373

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!