Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6519/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác và chế biến quặng sắt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6519/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6519/VPCP-KTN
V/v thăm dò, khai thác và chế biến quặng sắt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (công văn số 2387/UBND-CN ngày 25 tháng 8 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3452/BTNMT-ĐCKS ngày 9 tháng 9 năm 2008), Bộ Công Thương (công văn số 8096/BCT-CNNg ngày 11 tháng 9 năm 2008) về việc thăm dò, khai thác và chế biến quặng sắt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc:

a) Điều chỉnh, đưa 43,88 ha diện tích có quặng sắt đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cho phép Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long khai thác tại Giấy phép số 2745/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2006 ra ngoài diện tích 57 km2  của Đề án điều tra, đánh giá quặng sắt vùng Xóm Giường, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thuộc Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007.

b) Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long được tiếp tục thực hiện Giấy phép số 2745/QĐ-UBND đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp ngày 29 tháng 9 năm 2006.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ điều tra cơ bản và thăm dò quặng sắt tại khu vực Xóm Giường, xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ lựa chọn và giao cho doanh nghiệp thực sự có năng lực tài chính, kinh nghiệm khai khoáng để thăm dò, khai thác và chế biến quặng sắt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

3. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy luyện gang thép công suất 500.000 tấn/năm tại tỉnh Phú Thọ chỉ được xem xét, quyết định sau khi đã thăm dò, xác định được trữ lượng tin cậy nguồn nguyên liệu quặng sắt trên địa bàn, đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu ổn định lâu dài và hiệu quả kinh tế của Dự án.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ:

a) Phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương trong việc rà soát, kiểm tra và cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn.

b) Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5309/VPCP-KTN ngày 13 tháng 8 năm 2008 về việc tiêu thụ sản phẩm quặng sắt trong nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản VN;
- Công ty CP KS và LK Thăng Long;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
các Vụ: KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6519/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác và chế biến quặng sắt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.129
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122