Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6510/VPCP-KGVX báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại khu kinh tế, làng nghề do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6510/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 19/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6510/VPCP-KGVX
Về Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 53/TTr-BTNMT ngày 23 tháng 8 năm 2011 về việc trình Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo "Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Báo cáo "Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề"; giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh Báo cáo, thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký báo cáo gửi Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Về các kiến nghị trong Báo cáo:

a) Đồng ý kiến nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường vào năm 2013; Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi Pháp lệnh Phí và Lệ phí, bổ sung thêm một số loại phí, lệ phí về bảo vệ môi trường cần thiết, phục vụ cho công tác quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm;

b) Đồng ý kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường; trong năm 2012 thực hiện giám sát chuyên đề về tình hình sử dụng nguồn kinh phí 1% tổng chi ngân sách nhà nước cho hoạt động bảo vệ môi trường tại các bộ, ngành và địa phương;

c) Kiến nghị Quốc hội từng bước tăng mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường một cách hợp lý. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng vấn đề này trong tháng 10 năm 2011;

d) Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sự cần thiết tổng kết, đánh giá về thực trạng phát triển và định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khu kinh tế. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, các địa phương liên quan khẩn trương thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

đ) Về đề nghị phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015, thực hiện theo điểm d) Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ;

e) Đồng ý kiến nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; chú trọng giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

g) Đồng ý kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao về việc phối hợp, ban hành hướng dẫn thực hiện Chương 17 Bộ Luật Hình sự 2009 (phần các tội phạm về Môi trường). Giao Bộ Tư pháp, Bộ Công an khẩn trương phối hợp với các cơ quan trên, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật bảo vệ môi trường trước ngày 01/01/2012;

h) Về kiến nghị ban hành Nghị quyết về phát triển bền vững ngành nghề tại nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- Tòa an nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPQH, UBKH, CN, MT của QH;
- Các Bộ: KH-ĐT, TC, NN-PTNT, CT; CA, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH,
TH, TKBT, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).Ch.36

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6510/VPCP-KGVX báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại khu kinh tế, làng nghề do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123