Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6501/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lương Thế Phiệt
Ngày ban hành: 30/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6501/BNN-HTQT
V/v Tiếp nhận kinh phí tài trợ của WHO để tổ chức tập huấn về "Xử lý và trữ nước an toàn tại hộ gia đình"

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Theo đề nghị của Trung tâm tại Công văn số 347/NS ngày 29/11/2010 về việc tiếp nhận kinh phí tài trợ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để tổ chức lớp tập huấn về "Xử lý và trữ nước an toàn tại hộ gia đình". Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ kinh phí trực tiếp (DFC) giữa WHO và Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tiếp nhận khoản kinh phí do WHO tài trợ là 505.904.760 VNĐ để tổ chức lớp tập huấn về "Xử lý và trữ nước an toàn tại hộ gia đình", dự toán kinh phí như phụ lục kèm theo;

2. Đề nghị Trung tâm phối hợp với WHO và các đối tác, chuẩn bị tốt nội dung cho tập huấn;

3. Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng các mục tiêu, nội dung đã đề ra và thanh quyết toán số kinh phí nêu trên theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, HTQT (TNĐ).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Lương Thế Phiệt

 


PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC TẬP HUẤN
(Kèm theo công văn số 6501/BNN-HTQT ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (VND)

Ghi chú

A

CHI PHÍ HỘI THẢO

 

 

 

 

 

1

Chi phí thuê hội trường

Phòng/ngày

5

6.000.000

30.000.000

 

2

Chi phí thuê màn chiếu, máy chiếu và các thiết bị âm thanh

Bộ/ngày

5

2.000.000

10.000.000

01 bộ cho tiếng Anh, 01 bộ cho tiếng Việt

3

Giải khát

Người/ngày

470

30.000

14.100.000

47 người x 2 lần/ngày x 5 ngày (bao gồm học viên, giảng viên, ban tổ chức, phiên dịch và khách mời)

4

Phông chữ

cái

1

1.500.000

1.500.000

 

5

Thiết bị dịch cabin (47 người x 5 ngày)

Bộ/ngày

235

140.000

32.900.000

Tai nghe và bộ phận thu, phát

6

Dịch cabin

Ngày

5

8.820.000

44.100.000

2 phiên dịch viên

7

Chứng chỉ

Cái

40

30.000

1.200.000

 

 

Tổng (A)

 

 

 

133,800,000

 

B

CÔNG TÁC PHÍ (DSA)

 

 

 

 

 

1

DSA cho học viên

Người/ngày

174

992.460

172.688.040

29 học viên x 6 đêm (không bao gồm học viên từ Khánh Hòa và học viên từ các tổ chức quốc tế)

2

DSA cho học viên là người sở tại (Khánh Hòa)

Người/ngày

10

100.000

1.000.000

02 học viên từ PCERWASS Khánh Hòa

3

DSA cho 2 cán bộ tổ chức, 1 điều phối viên và 2 phiên dịch viên

Người/ngày

32

992.460

31.758.720

3 người x 6 đêm + 2 cán bộ tổ chức x 7 đêm (đến trước một hôm cho công tác tổ chức và hậu cần của lớp học)

 

Tổng (B)

 

 

 

205.446.760

 

C

CHI PHÍ ĐI LẠI

 

 

 

 

 

 

Chi phí đi lại cho học viên từ Hà Nội, giảng viên và khách mời quốc tế

 

 

 

 

 

 

Thuê xe đón khách mời quốc tế và giảng viên từ sân bay Cam Ranh đến khách sạn và ngược lại

Ngày

2

1.500.000

3.000.000

Sân Bay Cam Ranh - Khách sạn - Sân bay Cam Ranh

 

Vé máy bay cho các học viên đến từ Hà Nội

8

4.088.000

32.704.000

 

 

Taxi cho học viên đến từ Hà Nội

 

16

390.000

6.240.000

Hà Nội - Nội Bài: 200.000 VND; Cam Ranh - Nha Trang: 190.000 VND

 

Chi phí đi lại cho các học viên đến từ tỉnh

Km

15.052

2.000

30.104.000

Tham chiếu danh sách gửi kèm (3763 km) x 2 người * 2 chiều

 

Chi phí đi lại cho cán bộ tổ chức, phiên dịch viên và điều phối viên hội thảo

 

 

 

 

 

 

Vé máy bay

5

4.088.000

20.440.000

 

 

Taxi

 

10

390.000

3.900.000

(02 cán bộ tổ chức + 01 điều phối viên + 02 phiên dịch viên) x 2 chiều

 

Tổng (C)

 

 

 

96.388.000

 

D

CÁC CHI PHÍ TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

Dịch tài liệu (Anh - Việt)

Trang

300

160.000

48.000.000

 

 

Dịch tài liệu (Việt - Anh)

Trang

10

180.000

1.800.000

Cho báo cáo cuối cùng + đề xuất dự án

2

In ấn, photo, đóng quyển

Bộ

47

80.000

3.760.000

 

3

Văn phòng phẩm cho học viên

Bộ

47

30.000

1.410.000

 

4

Văn phòng phẩm cho Hội thảo

Ngày

5

600.000

3.000.000

 

5

Hỗ trợ cán bộ tổ chức

Người/ngày

14

200.000

2.800.000

2 người x 7 ngày

6

Hỗ trợ điều phối viên

Người/ngày

5

300.000

1.500.000

1 người x 5 ngày

 

Tổng D

 

 

 

62.270.000

 

E

HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO KHÁCH QUỐC TẾ

 

 

 

 

 

1

Ăn trưa cho khách mời quốc tế (12 người x 5 ngày)

Người/ngày

60

100.000

6.000.000

Học viên từ các tổ chức quốc tế, khách mời, giáo viên

 

Tổng (E)

 

 

 

6.000.000

 

 

Tổng (A+B+C+D+E)

 

 

 

503.904.760

 

 

Dự phòng

 

 

 

2.000.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

505.904.760

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6501/BNN-HTQT ngày 30/11/2010 tiếp nhận kinh phí tài trợ của WHO để tổ chức tập huấn về "Xử lý và trữ nước an toàn tại hộ gia đình" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.280

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!