Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 646/BNN-TCLN về chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng thủy điện của tỉnh Lào Cai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 646/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 15/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 646/BNN-TCLN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng thủy điện của tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 1146/VPCP-KTN ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển mục đích đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án thủy điện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Điều 28 và Điều 29 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng quy định việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải là lâm nghiệp được thực hiện như sau:

1. Về thẩm quyền:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ xác lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập

2. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định gồm:

- Dự án đầu tư trên diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Phương án đền bù giải phóng mặt bằng khu rừng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Cam kết đảm bảo việc đầu tư trồng rừng mới thay thế diện tích rừng sẽ chuyển sang mục đích sử dụng khác.

Do văn bản số 118/TTr-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Lào Cai gửi kèm văn bản số 1146/VPCP-KTN ngày 28/02/2012 của Văn phòng Chính phủ chưa nêu cụ thể và còn thiếu các hồ sơ nêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị tỉnh bổ sung (xin gửi kèm theo). Sau khi nhận đủ hồ sơ bổ sung, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VT, TCLN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 646/BNN-TCLN ngày 15/03/2012 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng thủy điện của tỉnh Lào Cai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248