Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6303/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Hòa
Ngày ban hành: 18/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6303/BNN-HTQT
V/v tham gia dự án HTKT: “Hỗ trợ Tài trợ Rủi ro thiên tai cho Biến đổi khí hậu toàn diện”.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trả lời công văn số 8634/NHNN-HTQT ngày 08/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến về việc Việt Nam tham gia vào dự án hỗ trợ kỹ thuật Vùng: “Hỗ trợ Tài trợ Rủi ro thiên tai cho Biến đổi khí hậu toàn diện” do Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Bộ NN&PTNT nhất trí tham gia và là cơ quan đầu mối của dự án hỗ trợ kỹ thuật nói trên.

- Bộ đã giao Vụ Hợp tác quốc tế thay mặt Bộ là cơ quan đầu mối trong mọi liên lạc với Nhà tài trợ và các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận dự án. Cán bộ đầu mối: ông Nguyễn Thanh Đàm, chuyên viên vụ HTQT, Bộ NN&PTNT số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Điện thoại: 0942.372.486; Fax: 04 3733.0752; Email: ntdam.htqt@gmail.com.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo để Ngân hàng Nhà nước tổng hợp, thông báo cho ADB và phối hợp làm các thủ tục cần thiết theo quy định để tham gia dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (NTD).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Tuyết Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6303/BNN-HTQT ngày 18/11/2010 về tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật: “Hỗ trợ Tài trợ Rủi ro thiên tai cho Biến đổi khí hậu toàn diện” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.085

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!