Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 628/VPCP-KGVX về việc kiểm điểm trách nhiệm thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 628/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 23/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 628/VPCP-KGVX
V/v: kiểm điểm trách nhiệm thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 

Xét Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong việc phối hợp xử lý đối với những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (văn bản số 1010/BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2008), Báo cáo kiểm điểm về sự phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong việc xử lý vi phạm pháp luật đối với Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (sau đây gọi là Công ty Vedan) của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4936/BTNMT-TCMT ngày 05 tháng 12 năm 2008), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý về cơ bản với các nội dung trong Báo cáo kiểm điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty Vedan.

- Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, việc phối hợp thiếu chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ và địa phương trong việc xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường đối với Công ty Vedan; đồng thời cần kiểm điểm nghiêm túc các tổ chức, cá nhân đã không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, kéo dài ở Công ty Vedan.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an, các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Vedan tại văn bản số 1706/TTg-KGVX ngày 13 tháng 10 năm 2008 và văn bản số 314/TB-VPCP ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

- Giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Thanh tra Chính phủ theo chức năng quản lý nhà nước của mình chủ trì nghiên cứu, rà soát, đề xuất với Chính phủ xem xét ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Thanh tra, Luật Bảo vệ môi trường, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 61/1998/NĐ-CP về công tác kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp, Nghị định số 81/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường năng lực, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của các cơ quan quản lý môi trường các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, các Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ; Thanh tra Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTN, TH, TKBT, ĐP; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 628/VPCP-KGVX về việc kiểm điểm trách nhiệm thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.127

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36