Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5921/VPCP-CN năm 2019 thực hiện biện pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5921/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 05/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5921/VPCP-CN
V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 219

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Dầu Khí Việt Nam;
- Tổng công ty Đông Bắc.

Về báo cáo và đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 3390/BC-EVN ngày 29 tháng 6 năm 2019 tình hình cung cấp điện ngày 28 tháng 6 năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương:

a) Khẩn trương xem xét toàn diện các vấn đề ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung ứng diện theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản nêu trên; chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng điện, không để xảy ra tình trạng thiếu điện, cắt điện trong thời gian tới.

b) Khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 642/TTg-CN ngày 31 tháng 5 năm 2019, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu than cho sản xuất điện của các nhà máy nhiệt điện dẫn đến thiếu điện; chỉ đạo việc đảm bảo, ưu tiên nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện nhất là trong các thời điểm khó khăn về cung ứng điện.

c) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong phạm vi cả nước, nhất là đối với các khu vực có mức tiêu thụ điện cho sản xuất và sinh hoạt lớn.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường công tác tính toán dự báo nhu cầu điện, theo dõi sát điều kiện khí hậu thủy văn và nhiên liệu cho sản xuất điện ... để xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia đảm bảo cung ứng điện, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý vận hành lưới diện, nhất là đối với lưới diện truyền tải 500 kV Bắc - Nam, không để xảy ra sự cố lưới điện làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung ứng điện.

3. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc rà soát, chịu trách nhiệm cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện theo cam kết; phối hợp chặt với các nhà máy nhiệt điện để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh than phù hợp, đáp ứng nhu cầu than cho sản xuất điện.

4. Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam tính toán phương án đảm bảo cung cấp khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, ưu tiên hợp lý nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện, nhất là trong các thời điểm khó khăn về cung ứng điện.

5. Các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương, phối hợp chặt chẽ thực hiện các nội dung nêu trên, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Dầu Khí Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TNMT, CA;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5921/VPCP-CN năm 2019 thực hiện biện pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


368
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.241.26