Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5916/BNN-KHCN góp ý dự án "Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quan trắc tổng hợp tài nguyên và môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5916/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Dũng
Ngày ban hành: 04/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5916/BNN-KHCN
V/v góp ý dự án "Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quan trắc tổng hợp tài nguyên và môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam"

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phúc đáp Công văn số 4215/BTNMT-KH ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự án "Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quan trắc tổng hợp tài nguyên và môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam", Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có góp ý sau:

1. Thống nhất cơ bản nội dung của dự án:

2. Nội dung đề nghị xem xét, chỉnh sửa trong dự án:

- Cần phải có sự đánh giá chi tiết hơn về hiện trạng hoạt động, thành tựu và hiệu quả của mạng lưới quan trắc tài nguyên, môi trường, khí tượng thủy văn biển đã có đến thời điểm hiện tại;

- Quan điểm đầu tư chỉ tận dụng các trạm khí tượng hải văn mà chưa tận dụng các mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên, môi trường do các Bộ, Ngành và các Cơ quan khác quản lý là chưa khả thi về hiệu quả kinh tế cũng như sử dụng sau này;

- Một số trạm đầu tư xây mới không nằm trong Phụ lục 1-3 kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg (trạm Giao Thủy, Hoằng Hóa, Đồng Hới…) phải có giải thích về sự thay đổi này;

- Dựa vào quy định nào để xếp hạng các trạm quan trắc (theo QCVN, ISO hay áp dụng Tiêu chuẩn nước ngoài…), cần có giải thích cụ thể về vị trí đặt các trạm hạng I, trạm trung tâm;

- Tổ chức 04 chuyến công tác tại nước ngoài có nội dung tương đối như nhau là quá nhiều, cần xem xét cắt giảm các chuyến không cần thiết;

- Về quy mô của phương án thiết kế: Cần phải nêu rõ hình thức, kết cấu các hạng mục công trình của các trạm;

- Bản vẽ mặt bằng quy hoạch các trạm thể hiện quá sơ sài (các điểm giới hạn không có tọa độ, không thể hiện tên các địa vật…), không đúng quy định về bản vẽ xây dựng;

- Chưa đề cập đến cơ chế phối hợp với các trạm chuyên ngành do các Bộ, Ngành và các Cơ quan khác quản lý trong việc thu thập, triển khai sử dụng số liệu quan trắc nhằm phục vụ quản lý thống nhất về biển đồng thời phục vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng;

- Chưa đề cập rõ ràng đến phương án quản lý vận hành, khai thác số liệu quan trắc khi các trạm này đi vào hoạt động;

- Hình thức quản lý dự án: Cần phải có cơ chế phối hợp quản lý dự án cụ thể vì Chủ dự án là Trung tâm Hải văn thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, trong đó dự án có đầu tư nâng cấp một số trạm Khí tượng hải văn do Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia quản lý.

Trên đây là góp ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi quý Cơ quan để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5916/BNN-KHCN góp ý dự án "Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống quan trắc tổng hợp tài nguyên và môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117