Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5881/VPCP-KTN về việc thăm dò các điểm mỏ thủy ngân tại huyện Võ Nhai và huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5881/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5881/VPCP-KTN
V/v thăm dò các điểm mỏ thủy ngân tại huyện Võ Nhai và huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (công văn số 844/UBND-TNMT ngày 03 tháng 6 năm 2008), ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 2959/BCT-CNNg ngày 14 tháng 4 năm 2008), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2853/BTNMT-ĐCKS ngày 01 tháng 8 năm 2008) về việc thăm dò các điểm mỏ thủy ngân tại huyện Võ Nhai và huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc thăm dò các điểm mỏ thủy ngân tại huyện Võ Nhai và huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên lựa chọn doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động khoáng sản để thực hiện việc thăm dò.

Việc cấp phép khai thác các điểm mỏ thủy ngân tại các khu vực nêu trên chỉ được xem xét sau khi Báo cáo thăm dò, trữ lượng mỏ được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án thăm dò các điểm mỏ thủy ngân tại các khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5881/VPCP-KTN về việc thăm dò các điểm mỏ thủy ngân tại huyện Võ Nhai và huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.967
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41