Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5863/UBND-VX của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường phòng, chống dịch cúm A (H5N1)

Số hiệu: 5863/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 17/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5863/UBND-VX
V/v: Tăng cường phòng, chống dịch cúm A (H5N1)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi

- Sở Y tế
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Sở Tài chính
- Sở Kế hoạch và đầu tư
- Sở Văn hóa và thông tin
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1225/CĐ-TTCP ngày 10 tháng 8 năm 2006 và của Bộ Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người tại Thông báo số 644/TB-BYT ngày 02 tháng 8 năm 2006 về các biện pháp cấp bách tăng cường phòng, chống dịch cúm A (H5N1) ở người;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

- Giao Giám đốc Sở Y tế cùng với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung phối hợp, thực hiện đồng bộ các biện pháp và tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố. Đồng thời dự trữ đủ hóa chất khử khuẩn, thuốc men, thiết bị vật tư chuyên dụng phòng chống dịch, để sẵn sáng phòng, chống khi dịch xảy ra; phát hiện kịp thời các ổ dịch gia cầm, các trường hợp mắc cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố, có biện pháp cách ly kịp thời và xử lý triệt để, kiên quyết không để dịch bùng phát và lan rộng.

- Sở Văn hóa – Thông tin, các cơ quan Báo, Đài thành phố tăng cường công tác thông tin, giáo dục truyền thông đại chúng cho nhân dân để cánh báo nguy cơ tái phát dịch cúm, các biện pháp phát hiện sớm dịch cúm ở gia cầm, các trường hợp mắc bệnh cúm ở người để giúp nhân dân chủ động phòng, chống dịch./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- Thường trực UBND/TP;
- CA/TP, LL TNXP/TP;
- Chi cục Thú y, Chi cục QLTT;
- Báo, Đài thành phố;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/VX, KT;
- Tổ VX, TH, CNN;
- Lưu: VT (VX/P).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5863/UBND-VX của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường phòng, chống dịch cúm A (H5N1)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102