Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5745/VPCP-KTN về việc vị trí cảng xuất sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5745/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5745/VPCP-KTN
V/v vị trí cảng xuất sản phẩm LHD Nghi Sơn

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 42/TTr-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 6346/DKVN-CBDK ngày 26 tháng 8 năm 2008) và ý kiến kết luận tại cuộc họp ngày 26 tháng 8 năm 2008 về việc chuyển vị trí cảng xuất sản phẩm Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu Công ty liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn nghiên cứu, khảo sát, so sánh 02 phương án vị trí cảng xuất sản phẩm (phương án phía Bắc và phương án phía Nam đảo Biện Sơn) của Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, đề xuất phương án tối ưu. Trên cơ sở đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2008.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đánh giá tổng thể nhu cầu sử dụng cảng khu vực Nghi Sơn (Thanh Hóa) bảo đảm phù hợp với quy hoạch và sử dụng có hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn;
- Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT. (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5745/VPCP-KTN về việc vị trí cảng xuất sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209