Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5492/BTNMT-TCMT năm 2015 rà soát khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 5492/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 22/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5492/BTNMT-TCMT
V/v: rà soát khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ban, ngành Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các hiệp hội doanh nghiệp.

Luật bảo vệ môi trường 2014 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một s văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật. Để giúp cho việc triển khai thực hiện Luật có hiệu quả và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

1. Đánh giá chung về tình hình triển khai Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn.

2. Tng hợp những vấn đề khó khăn, vướng mắc đối với việc thực hiện các văn bản hiện hành, đề nghị ghi rõ văn bản, nội dung khó khăn, vướng mắc; những khó khăn vướng mắc do thiếu quy định pháp luật hướng dẫn đối với các văn bn cụ thể đã được ban hành, đề xuất những nội dung cần bổ sung mới.

3. Đề xuất, kiến nghị cụ thể về nội dung, cấp thẩm quyền xử lý trên cơ sở kiến nghị của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Các nội dung rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường gi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Môi trường), địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; và gửi theo địa ch thư điện tử: vucspc@vea.gov.vn trước ngày 15 tháng 01 năm 2016.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCMT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5492/BTNMT-TCMT năm 2015 rà soát khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


378
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234