Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 549/VPCP-KTN chấn chỉnh công tác khai thác cát và sử dụng đất làm bãi trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng chính phủ ban hành

Số hiệu: 549/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 549/VPCP-KTN
V/v chấn chỉnh công tác khai thác cát và sử dụng đất làm bãi trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 02/BC-UBND ngày 6 tháng 01 năm 2010 về việc Báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi, sử dụng bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp chấn chỉnh trật tự trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên cát, sỏi, sử dụng đất làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu cát xây dựng và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý khai thác tài nguyên cát, sỏi và đất đai trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, GTVT, TNMT, CA;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, KNTN;
- Lưu: VT, KTN(5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 549/VPCP-KTN chấn chỉnh công tác khai thác cát và sử dụng đất làm bãi trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


971
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41