Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 54/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác khoáng sản cao lanh tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 54/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 54/VPCP-KTN
V/v thăm dò, khai thác khoáng sản cao lanh tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (công văn số 3156/UBND-SX ngày 14 tháng 10 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4616/BTNMT-ĐCKS ngày 18 tháng 11 năm 2008), Bộ Xây dựng (công văn số 964/BXD-VLXD ngày 23 tháng 5 năm 2008) về việc thăm dò, khai thác khoáng sản cao lanh tại Ấp 1, Ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc thăm dò khoáng sản cao lanh tại Ấp 1, Ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại công văn nêu trên.

Việc cấp phép khai thác khoáng sản cao lanh tại khu vực nêu trên chỉ được xem xét sau khi Báo cáo thăm dò, trữ lượng mỏ được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án thăm dò khoáng sản cao lanh tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 54/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác khoáng sản cao lanh tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.098

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224