Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5347/BNN-TC tham gia ý kiến thẩm định dự án giống cây trồng lâm nghiệp, Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5347/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 26/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5347/BNN-TC
V/v Tham gia ý kiến thẩm định dự án giống cây trồng lâm nghiệp, Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp

Theo đề nghị tại Công văn số 1252/TCLN-PTR ngày 16/9/2011 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc tham gia ý kiến các dự án Giống cây trồng lâm nghiệp thuộc đề án giống giai đoạn 2011 - 2020 của Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá thực trạng về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, bộ sưu tập giống hiện có của đơn vị đã được đầu tư và dự kiến đầu tư trong năm 2011 - 2020 bằng nguồn vốn khác, để tránh đầu tư dàn trải và trùng lắp.

2. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Do vậy, tại danh mục xe cộ, thiết bị: máy tính để bàn, máy ảnh số, máy quay, … đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp xem xét và báo cáo theo quy định hiện hành.

3. Dự toán dự án đầu tư chưa được lập theo hạng mục chi, năm tài chính và theo cơ cấu nguồn vốn xây dựng cơ bản, hành chính sự nghiệp rất khó theo dõi và bố trí vốn kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm.

Đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự án trên cơ sở hiệu quả, đúng mục đích và phù hợp với chế độ tài chính hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC (02 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5347/BNN-TC tham gia ý kiến thẩm định dự án giống cây trồng lâm nghiệp, Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193