Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 528/BTNMT-BVMT ngày 04/03/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường năm 2004

Số hiệu: 528/BTNMT-BVMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 04/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 528/BTNMT-BVMT
V/v Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường năm 2004

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
 - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Giải thưởng Môi trường được tổ chức xét tặng và trao giải hàng năm kể từ năm 2001 và bước đầu đã góp phần quan trọng trong việc động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác bảo vệ môi trường.

Nhằm tiếp tục phát huy ý nghĩa của Giải thưởng Môi trường và khắc phục một số hạn chế về tiêu chuẩn, quy trình xét tặng Giải thưởng trước đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành sửa đổi, bổ sung và ngày 01 tháng 3 năm 2004 ban hành Quyết định số 02/2004/QĐ-BTNMT về Giải thưởng Môi trường.

Để kịp thời tiến hành các thủ tục xét tặng Giải thưởng Môi trường năm 2004, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các đoàn thể (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành), Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng chuyên môn giúp việc về lĩnh vực môi trường triển khai thực hiện Quyết định số 02/2004/QĐ-BTNMT nêu trên và lưu ý một số Điểm sau đây:

1. Theo Quy định thì thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng tại Cơ quan thường trực của Giải thưởng (Cục Bảo vệ Môi trường) là trước ngày 01 tháng 3 hàng năm. Riêng năm nay - 2004, thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là trước ngày 25 tháng 4 năm 2004. Đề nghị các tổ chức có liên quan nhận được Quy định này khẩn trương phổ biến ngay để các tổ chức, cá nhân có thành tích kịp xây dựng hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng năm 2004.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan trực thuộc các Bộ, ngành có trách nhiệm xác nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường theo mẫu số 1a, 1b của Quy định về Giải thưởng.

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng phải bảo đảm đầy đủ và đúng theo quy định, gồm Đơn đề nghị xét tặng Giải thưởng, Bản báo cáo thành tích của tổ chức, cá nhân được đề nghị xét tặng giải thưởng có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ, ngành có liên quan và các tài liệu minh hoạ/ giới thiệu kèm theo Bản báo cáo kết quả hoạt động bảo vệ môi trường, 02 ảnh cá nhân hoặc tổ chức và từ 03 đến 05 ảnh giới thiệu thành quả của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Những hồ sơ không hợp lệ hoặc nộp sau thời gian quy định (5/4/2003) sẽ không được xét chọn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai kịp thời và có kết quả công tác xét tặng Giải thưởng Môi trường.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi tiếp nhận Hồ sơ Giải thưởng Môi trường

Cục Bảo vệ Môi trường - 67 Nguyễn Du, Hà Nội . Điện thoại: 04.8.224.421

Fax: 04.8223.189

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 528/BTNMT-BVMT ngày 04/03/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41