Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4611/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 22/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4611/VPCP-KG
V/v: Chấn chỉnh công tác quản lý nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Bộ Khoa học và công nghệ

Theo thông tin đăng trên báo Lao động, báo Thanh niên và các báo khác về sự cố mất nguồn phóng xạ ngày 16 tháng 8 năm 2006 tại công ty xi măng Sông Đà Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

- Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm điểm nghiêm túc việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số: 5110/VPCP-KG ngày 23 tháng 9 năm 2004, 2891/VPCP-KG ngày 30 tháng 5 năm 2005, 3345/VPCP-KG ngày 23 tháng 6 năm 2006, các quy định quản lý nhà nước về an toàn kiểm soát bức xạ và hạt nhân, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ về việc để xảy ra liên tiếp các sự cố mất nguồn phóng xạ; trên cơ sở đó cần chủ động thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ để không tái diễn sự cố mất nguồn phóng xạ.

- Bộ Khoa học và Công nghệ cần khẩn trương chủ trì, phối hợp với cơ quan công an tăng cường công tác tìm kiếm nguồn phóng xạ bị mất; chỉ đạo kiểm điểm và xử lý nghiêm Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân để mất nguồn phóng xạ.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nội dung trên trong tháng 9 năm 2006.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Ban XDPL, Các Vụ: Vụ I, KTTH, NC, CN, TH; QHQT, NN.TTBC;
- Lưu: VT, KG.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4611/VPCP-KG ngày 22/08/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!