Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4604/BNN-KHCN 2020 cung cấp thông tin hiện trạng công tác quản lý nhà nước

Số hiệu: 4604/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 09/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4604/BNN-KHCN
V/v cung cấp thông tin hin trạng công tác qun lý nhà nước và hot động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: S Nông nghiệp và PTNT các tnh, thành phố trực thuộc TW

Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn hàng năm lập “Báo cáo công tác bo vệ môi trường của ngành nông nghiệp.

Để có cơ sở lập Báo cáo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tnh, thành phố cung cấp thông tin về hiện trạng công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tnh theo mẫu Phiếu điều tra về công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn kèm theo Tài liệu hướng dẫn lập bo vệ môi trường của ngành nông nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn (https://www.mard.gov.vn-Mục thông báo).

Phiếu cung cấp thông tin của quý Sở đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn (qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, địa ch: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 30/7/2020.

Chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Khôi, chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, điện thoi cơ quan 08044691, di động 090.2197668; Fax: 024.38433637; Email: khoinx.khcn@mard.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý S./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN. (NXK, 70b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4604/BNN-KHCN ngày 09/07/2020 về cung cấp thông tin hiện trạng công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.849

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!