Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4276/VPCP-KTN về việc tình hình khai thác dầu khí 5 tháng đầu năm, ước tính thực hiện năm 2008 và dự kiến kế hoạch năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4276/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4276/VPCP-KTN
Về tình hình khai thác dầu khí 5 tháng đầu năm, ước tính thực hiện năm 2008 và dự kiến kế hoạch năm 2009

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 4157/DKVN-HĐQT ngày 13 tháng 6 năm 2008 về tình hình thực hiện khai thác dầu khí 5 tháng đầu năm, ước tính thực hiện năm 2008 và dự kiến kế hoạch năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo các đơn vị và nhà thầu tìm mọi giải pháp duy trì và gia tăng sản lượng khai thác trong điều kiện kỹ thuật cho phép, bảo đảm đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần tập trung tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong công tác đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị và dịch vụ; đôn đốc triển khai các mỏ mới, để đưa vào khai thác đúng tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT.(19b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4276/VPCP-KTN về việc tình hình khai thác dầu khí 5 tháng đầu năm, ước tính thực hiện năm 2008 và dự kiến kế hoạch năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.759
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6