Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 427/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 427/BNN-TCLN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng sử dụng vào mục đích an ninh

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 597/VPCP-KTN ngày 27/01/2011, kèm theo công văn số 182/BCA-H41 ngày 24/01/2011 của Bộ Công an, về việc chuyển mục đích sử dụng 188ha rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp để xây dựng Phân trại thuộc Trại giam Thủ Đức sử dụng vào mục đích an ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 5108/UBND-KT ngày 09/10/2009, khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng Phân trại mới của Trại giam Thủ Đức thuộc tiểu khu 383, hiện trạng là rừng tự nhiên nghèo, có trữ lượng từ 10 – 22m3/ha và được quy hoạch là rừng sản xuất (theo Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng). Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng 188 ha rừng sản xuất sang mục đích khác không phải lâm nghiệp để di dời Phân trại số 8 thuộc Trại giam Thủ Đức như đề nghị của Bộ Công an tại văn bản số 182 nêu trên.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

     

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VT, TCLN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 427/BNN-TCLN ngày 21/02/2011 về chuyển mục đích sử dụng rừng sử dụng vào mục đích an ninh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.224

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228