Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4188/BNN-KTBVNL triển khai Quy định 1005/2008 của Hội đồng Liên minh Châu Âu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4188/BNN-KTBVNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 17/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4188/BNN-KTBVNL
V/v triển khai Quy định số 1005/2008 của Hội đồng Liên minh Châu Âu

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển

Hội đồng Liên minh Châu Âu đã ban hành quy định số 1005/2008 về thiết lập hệ thống phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Theo Quy định này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 các sản phẩm thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu phải có Giấy chứng nhận thủy sản đối với thủy sản khai thác trong nước và xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản đối với thủy sản khai thác nhập khẩu để xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.

Thị trường Châu Âu là một trong những thị trường khó tính và có kim ngạch xuất thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Nhằm hạn chế những tác động đến hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Châu Âu khi quy định này có hiệu lực; đồng thời triển khai thực hiện quy định này cũng là cơ hội để tổ chức lại khai thác - thu mua - chế biến - xuất khẩu hướng đến phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản, ngày 04 tháng 12 năm 2009 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL về việc ban hành Quy chế chứng nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

Để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả Quy chế này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định 3477/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thuyền trưởng, chủ tàu, các chủ nậu vựa, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản; Thông tư số 63/2009/TT-BNN ngày 25/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27-10-2006 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển; đặc biệt là tập huấn hướng dẫn việc ghi nhật ký và báo cáo khai thác đối với các thuyền trưởng, chủ tàu và chỉ đạo các các cơ quan chức năng hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho chủ hàng xuất khẩu làm thủ tục chứng nhận thủy sản khai thác và xác nhận cam kết theo quy định của Bộ đã ban hành.

2. Đảm bảo kinh phí và tăng cường lực lượng cán bộ cho hoạt động của cơ quan có thẩm quyền về chứng nhận thủy sản khai thác, quản lý hoạt động khai thác thủy sản của địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Chỉ đạo các lực lượng liên ngành gồm: Thanh tra, Công an, Biên phòng phối hợp, tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác của tàu cá trên biển; Đồng thời quản lý chặt chẽ tàu cá của địa phương không để xảy ra tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt hải sản; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng (P/h);
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Các Sở NN&PTNT;
- Hội nghề cá Việt Nam, Vasep;
- Website của Bộ NN&PTNT;
- Website của Cục KT&BVNLTS;
- Lưu: VT, KTBVNL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4188/BNN-KTBVNL triển khai Quy định 1005/2008 của Hội đồng Liên minh Châu Âu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.534
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.121.255