Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4142/VPCP-KTN bổ sung cơ chế đặc thù thực hiện dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và mỏ than Khe Chàm II-IV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4142/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4142/VPCP-KTN
V/v bổ sung cơ chế đặc thù thực hiện các dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và mỏ than Khe Chàm II-IV

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (công văn số 1958/VINACOMIN-ĐT ngày 19 tháng 4 năm 2012), ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 3899/BCT-TCNL ngày 08 tháng 5 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3881/BKHĐT-KTCN ngày 29 tháng 5 năm 2012) về việc bổ sung nội dung cơ chế đặc thù thực hiện các dự án khai thác hầm lò mỏ Núi Béo và khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II - IV, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ, công văn số 503/TTg-KTN ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện việc chỉ định thầu theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
 Phạm Văn Phượng,
 các Vụ: TH, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). BHop 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4142/VPCP-KTN bổ sung cơ chế đặc thù thực hiện dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và mỏ than Khe Chàm II-IV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.788
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78