Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3811/BNN-KTHT xây dựng quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ thiên tai ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3811/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Tăng Minh Lộc
Ngày ban hành: 08/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3811/BNN-KTHT
V/v: Xây dựng quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ thiên tai ở các tỉnh ĐBSCL.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh………………………….

Thực hiện Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015” với mục tiêu cụ thể của Chương trình là thực hiện bố trí, sắp xếp lại 150.000 hộ dân trên địa bàn cả nước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 30.000 hộ.

Thực hiện Quyết định số 1922/QĐ-BNN-KH ngày 22/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt danh mục dự án Quy hoạch và điều tra cơ bản mở mới kế hoạch năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phân giao nhiệm vụ quản lý;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ cho Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp – Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp xây dựng “Quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ thiên tai ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long” thực hiện 02 năm, từ năm 2012 – 2013.

Để triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp thực hiện công tác ngoại nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ tại địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu VT, KTHT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tăng Minh Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3811/BNN-KTHT xây dựng quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ thiên tai ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.908

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77