Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3797/VPCP-KTN về điều chỉnh các mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng ở Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3797/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 09/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3797/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh các mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng ở Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Trị

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Quảng Trị, Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 253/UBND-KS ngày 13 tháng 01 năm 2011), Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 128/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2010), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (công văn số 392/TTr-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2011), ý kiến Bộ Xây dựng (các công văn: số 223/BXD-VLXD ngày 18 tháng 02 năm 2011, số 238/BXD-VLXD ngày 23 tháng 02 năm 2011 và số 819/BXD-VLXD ngày 30 tháng 5 năm 2011), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1814/BTNMT-ĐCKS ngày 25 tháng 5 năm 2011) về việc điều chỉnh và bổ sung mỏ nguyên liệu trong quy hoạch khoáng sản làm xi măng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bổ sung mỏ đá vôi Phong Niên (36,96 ha), mỏ đất sét Phong Niên (16,8 ha), huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

2. Điều chỉnh mỏ đá vôi khu B núi Trại Sơn, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và mỏ đá vôi khối A - Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ra ngoài quy hoạch dự trữ làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

3. Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương và các cơ quan liên quan xác định tọa độ cụ thể của các mỏ, bảo đảm quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn đá vôi cho sản xuất xi măng và làm vật liệu xây dựng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Trị và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3), 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3797/VPCP-KTN về điều chỉnh các mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng ở Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.226

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55