Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3791/BNN-TCLN năm 2013 tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 3791/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 22/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3791/BNN-TCLN
V/v tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân…………………………..

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã được Chính phủ, các Bộ, Ngành, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp ở địa phương quan tâm chỉ đạo, một số biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã được tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi và diễn biến phức tạp; nhu cầu về lâm sản và đất sản xuất ngày càng tăng, đời sống của người dân sống trong và gần rừng còn gặp nhiều khó khăn, tác động tiêu cực đến công tác quản lý, bảo vệ rừng. Mặt khác, trước ảnh hưởng và tác động xấu của biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết diễn ra phức tạp và khó lường, trong thời gian qua ở nhiều địa phương, nhất là các tỉnh phía Bắc tình trạng khô hạn, nắng nóng kéo dài đã và đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng quyết liệt hơn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, gồm Chỉ thị số 270/2010/CT-TTg ngày 12/02/2010 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Trong đó, tập trung thực hiện một số công việc chủ yếu sau:

1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng các cấp, trong đó cần ban hành quy chế hoạt động và có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể với từng thành viên của Ban chỉ đạo để tăng cường sự phối kết hợp và trách nhiệm của thành viên trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở.

2, Chỉ đạo rà soát phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2013 - 2014 của các cấp ngành và chủ rừng. Trong đó, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, để xử lý tình huống kịp thời, tại chỗ không để xảy ra cháy và cháy lớn; bố trí lực lượng thường trực để chủ động ngăn chặn các vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, không để xảy ra "điểm nóng"; rà soát phân loại đối tượng vi phạm, đặc biệt là các đầu nậu, chủ đường dây buôn bán đất lâm nghiệp và lâm sản trái pháp luật để có phương án ngăn chặn, giải quyết triệt để.

3. Thành lập các đoàn công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc các huyện, xã và chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường lực lượng tổ chức chốt trạm ở cửa rừng và thường trực tại khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để kiểm soát người vào rừng; tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cho những đối tượng không có phận sự vào rừng trong thời kỳ cao điểm của mùa khô.

4. Chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành ở địa phương phối hợp với cơ quan phát thanh, truyền hình và báo địa phương tăng thời lượng đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng, như sự nguy hiểm của việc đốt đồng ruộng, đốt dọn thực bì, phát nương làm rẫy dẫn đến nguy cơ cháy rừng; thông tin, hướng dẫn biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng; hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc đốt rẫy và sử dụng lửa gần rừng để không gây cháy rừng.

5. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, truy quét và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng. Xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, các chủ rừng và cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

6. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo cháy rừng và phát hiện sớm điểm cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Cục Kiểm lâm để có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Tổ chức công tác ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24h trong những tháng cao điểm của mùa khô.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cháy rừng ở địa phương về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (B/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3791/BNN-TCLN năm 2013 tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.410
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123