Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 371/VPCP-QHQT báo cáo kết quả Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu tại Đan Mạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 371/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ    
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 371/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả Hội nghị LHQ về Biến đổi khí hậu tại Đan Mạch 

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Copenhagen (Đan Mạch), từ ngày 07 đến ngày 18 tháng 12 năm 2009) công văn số 01/BC-BTNMT ngày 04 tháng 01 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ nội dung Thỏa thuận Copenhagen (sau khi Ban Thư ký chính thức gửi cho Việt Nam); làm thủ tục cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành và địa phương để làm cơ sở cho việc huy động tài trợ quốc tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 371/VPCP-QHQT báo cáo kết quả Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu tại Đan Mạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.474
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156