Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3674/VPCP-KTN về việc thăm dò đá ốp lát mỏ núi Đen, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3674/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3674/VPCP-KTN
V/v thăm dò đá ốp lát mỏ núi Đen, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 2178/UBND-KT ngày 9 tháng 5 năm 2008); ý kiến của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 666/ĐCKS-KS ngày 11 tháng 4 năm 2008), Bộ Xây dựng (công văn số 673/BXD-VLXD ngày 11 tháng 4 năm 2008) về việc thăm dò đá ốp lát mỏ Núi Đen thuộc xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thăm dò đá ốp lát mỏ Núi Đen thuộc xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại công văn nêu trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực để thực hiện.

Việc cấp phép khai thác chỉ được xem xét sau khi Báo cáo thăm dò, trữ lượng đá ốp lát tại khu vực nêu trên được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đề án thăm dò đá ốp lát tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4). T (16)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3674/VPCP-KTN về việc thăm dò đá ốp lát mỏ núi Đen, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.956
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154