Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3658/BNN-BVTV về mua thuốc bảo vệ thực vật cho tỉnh Hòa Bình vụ Mùa 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3658/BNN-BVTV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3658/BNN-BVTV
V/v mua thuốc bảo vệ thực vật cho tỉnh Hòa Bình vụ Mùa 2010

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số 1332/TTr-UBND ngày 6/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị mua thuốc bảo vệ thực vật phòng, chống rầy, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa 2010; căn cứ công văn số 1608/BVTV-TV ngày 20/9/2010 của Cục Bảo vệ thực vật đề nghị xin mua thuốc bảo vệ thực vật phòng, chống dịch của tỉnh Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị mua thuốc bảo vệ thực vật phòng chống rầy, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình để phòng trừ trên diện tích 19.400 ha với số lượng 17,47 tấn (hoạt chất có trong danh mục hướng dẫn của Thông tư 17/2010/TT-BNN ngày 26/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa).

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình căn cứ vào Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa đối với các tỉnh phía Nam; văn bản số 291/TTg-KTN ngày 11/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa trên phạm vi cả nước; Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính và các quy định hiện hành thực hiện việc mua, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo các Bộ ngành liên quan để trình Chính phủ xin hỗ trợ kinh phí phòng chống bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen hại lúa theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

  

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - ĐT;
- Sở NNPTNT Hòa Bình;
- Lưu: VT,  BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG   
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3658/BNN-BVTV về mua thuốc bảo vệ thực vật cho tỉnh Hòa Bình vụ Mùa 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140