Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3538/BNN-KHCN xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ gen thuộc Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3538/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 29/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3538/BNN-KHCN
V/v xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ gen thuộc Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp 

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

“Đầu tư xây dựng mới một phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ gen dành cho khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào)” là một nội dung của nhiệm vụ “Xây dựng tiềm lực để phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2006 về việc phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”.

Để thực hiện nội dung nêu trên theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào kế hoạch và chỉ đạo tiến hành các thủ tục cần thiết để có thể triển khai việc xây dựng mới một phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ gen dành cho khu vực phía Nam vào năm 2011.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẵn sàng hợp tác với Quí Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên./.

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3538/BNN-KHCN xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ gen thuộc Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


991
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108