Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3524/BNN-HTQT về gia hạn Giấy phép hoạt động của tổ chức LienAid, Xingapo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3524/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 29/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3524/BNN-HTQT
V/v gia hạn Giấy phép hoạt động của tổ chức LienAid, Xingapo

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban công tác về các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài.

Phúc đáp công văn số 626/UB-CV ngày 08/10/2010 của Ủy ban công tác về các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài về việc gia hạn Giấy phép hoạt động của tổ chức LienAid, Xingapo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp một số thông tin liên quan đến một số hoạt động mà tổ chức LienAid phối hợp thực hiện trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường.

Năm 2009, Tổ chức LienAid, Xingapo và Trung tâm QG Nước sạch và VSMT nông thôn - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký kết Biên bản thỏa thuận về việc triển khai Dự án “Thí điểm mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh cho vùng ngập lụt Đồng bằng sông Cửu Long” và thực hiện dự án trên cơ sở văn bản số 1579/BNN-HTQT ngày 08/6/2009 cho phép tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại của tổ chức LienAid và Quyết định số 1850/QĐ-BNN-TC ngày 11/8/2009 về việc phê duyệt dự toán chi tiết dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với khoản viện trợ 38.950 SGD tương đương 447.930.000 VNĐ.

Dự án “Thí điểm mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh cho vùng ngập lụt Đồng bằng sông Cửu Long” được triển khai tại tỉnh Long An bao gồm các hoạt động: Thiết kế và xây dựng 60 nhà tiêu hợp vệ sinh cho vùng ngập lụt; đào tạo, tập huấn cho đội thợ và hộ gia đình; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về nước sạch và vệ sinh nhằm thúc đẩy và nhân rộng các loại hình nhà tiêu phù hợp với vùng ngập lụt.

Trong quá trình triển khai dự án, LienAid đã phối hợp, cử chuyên gia hỗ trợ Trung tâm các hoạt động truyền thông, giám sát, quản lý dự án và nâng cao năng lực cho cán bộ Trung tâm thông qua chuyến thăm quan học hỏi tại Xingapo do LienAid tài trợ. Sự hợp tác hiệu quả đã tạo nên thành công của dự án tại Long An với 60 mô hình nhà tiêu được xây dựng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng dự án.

Hiện nay LienAid và Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn đang tiếp tục hợp tác trong hoạt động “Cải thiện điều kiện nước sạch và VSNT tại Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2014 với khoản kinh phí cam kết hỗ trợ là 1.000.000 SGD thông qua Biên bản ghi nhớ giữa Bộ NN và PTNT với Tổ chức LienAid ký kết ngày 18/6/2010 và Quyết định số 2446/QĐ-BNN-HTQT ngày 13/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch năm 2010.

Với những hỗ trợ rất cụ thể trong nỗ lực cải thiện điều kiện cấp nước và vệ sinh nông thôn Việt Nam, LienAid đang là một trong những tổ chức có đóng góp thiết thực trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Bộ NN và PTNT kính đề nghị Ủy ban công tác về các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài xem xét, làm thủ tục để gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức LienAid trong thời gian tới.

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT (NM 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3524/BNN-HTQT về gia hạn Giấy phép hoạt động của tổ chức LienAid, Xingapo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.599
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19