Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3489/BNN-HTQT về Danh mục dự án do Liên hiệp quốc tài trợ cần kéo dài đến 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3489/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 26/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3489/BNN-HTQT
V/v Danh mục các dự án do LHQ tài trợ cần kéo dài đến 2011.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời công văn số 7086/BKH-KTĐN ngày 06/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về việc xây dựng Danh mục các dự án do Liên Hiệp Quốc tài trợ cần kéo dài sang năm 2011. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) xin gửi quý Bộ danh mục các dự án yêu cầu cần được kéo dài sang năm 2011 của Bộ NN&PTNT, gồm các dự án sau:

1. Chương trình “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng tại Việt Nam”.

2. Chương trình chung hợp tác giữa Chính phủ và các cơ quan Liên Hợp Quốc (LHQ) về phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người.

3. Dự án “Phân tích chính sách nhằm xây dựng chính sách đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội”.

4. Dự án “Cấp nước sinh hoạt và môi trường nông thôn”.

(các tài liệu gửi kèm).

Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp và làm các thủ tục cần thiết kéo dài thời hạn thực hiện các dự án này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT (NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3489/BNN-HTQT về Danh mục dự án do Liên hiệp quốc tài trợ cần kéo dài đến 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


943
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108