Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3459/BNN-TT đề nghị bổ sung tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch phát triển cây cao su toàn quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3459/BNN-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 3459/BNN-TT
V/v đề nghị bổ sung tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch phát triển cây cao su toàn quốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 3446/UBND-KT5 ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị bổ sung tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch tổng thể phát triển cây cao su toàn quốc (kèm theo Thông báo kết luận của thường trực Tỉnh ủy; Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch trồng và phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 chưa có phê duyệt), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ chủ trương phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Thông báo số 6468/TB-BNN-VP ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kết luận của Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng làm việc với Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ).

2. Trên cơ sở Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch trồng và phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ cần làm rõ một số nội dung trong Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 như:

a) Cần phân tích rõ lợi thế phát triển cây cao su so với một số cây trồng đã phát triển ổn định trên địa bàn như cây chè, cây nguyên liệu giấy, trên cơ sở đánh giá thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, những thuận lợi khó khăn, ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn để có định hướng vùng và quy mô diện tích đất quy hoạch phát triển cây cao su cho phù hợp.

b) Về quỹ đất phát triển cao su: đối với vùng quy hoạch phát triển cao su, phải đảm bảo các tiêu trí trong Thông tư số 58/2009/TT-BNN ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như độ cao, tầng dày đất, lượng mưa, cấp gió và nhất là không có sương muối về mùa đông để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư và tránh rủi ro khi phát triển cao su ở diện rộng trên địa bàn.

c) Giải pháp thực hiện: cần sớm đề xuất cơ chế liên kết trồng cao su lâu dài của người dân có đất trong vùng quy hoạch trồng cao su với các doanh nghiệp phát triển cây cao su trên địa bàn. Đồng thời bổ sung giải pháp sử dụng và đào tạo lao động trong vùng quy hoạch nhất là trong thời kỳ kiến thiết cơ bản cây cao su để không ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng.

d) Đề nghị bổ sung định hướng tiến độ trồng mới cao su hàng năm trên từng địa bàn theo hướng ưu tiên sử dụng trước đất chưa sử dụng, đất trống, đất nông nghiệp và đất rừng trồng kém hiệu quả.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các ngành chức năng chỉnh sửa và phê duyệt Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung vào Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của cả nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Các TT: Bùi Bá Bổng, Hồ Xuân Hùng;
- Vụ Kế hoạch;
- Cục Trồng trọt;
- Lưu VT, CTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3459/BNN-TT đề nghị bổ sung tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch phát triển cây cao su toàn quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.824

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253