Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 342/BNN-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 10/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 342/BNN-XD
V/v: Phê duyệt dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh

Về đề nghị của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước (Trung tâm Chống ngập) tại Văn bản 03/TTCN-QLDA.1547 ngày 05/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT) có ý kiến như sau:

Ngày 19/01/2011, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 153/BNN-XD gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin cơ chế thực hiện các dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 1547/QĐ-TTg). Trong đó có nội dung trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Long An chủ động phê duyệt dự án kể cả trường hợp có sự thay đổi tổng mức đầu tư, quy mô khẩu diện thông nước và các chỉ tiêu kỹ thuật so với quy định trong Quyết định 1547/QĐ-TTg (vấn đề này cũng đã được thống nhất trong cuộc họp do Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì làm việc với lãnh đạo Trung tâm Chống ngập, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An và đại diện các cơ quan thuộc: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT vào ngày 07/01/2011).

Để đẩy nhanh tiến bộ thực hiện dự án, đề nghị Trung tâm Chống ngập báo cáo UBND Thành phố chủ động phê duyệt dự án cống kiểm soát triều sông Kinh và cống kiểm soát triều Tân Thuận.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Long An;
- Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh;
- Sở NN&PTNT Long An
- Lưu: VT, Cục QLXDCT (HN, B2);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 342/BNN-XD ngày 10/02/2011 phê duyệt dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.495

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228