Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3406/BNN-TCLN triển khai dự án Bảo vệ và phát triển rừng bố trí ổn định dân cư tại Vườn quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2010 - 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3406/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3406/BNN-TCLN
V/v triển khai dự án Bảo vệ và phát triển rừng bố trí ổn định dân cư tại Vườn quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2010 - 2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 7057/VPCP-KTN ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị triển khai dự án Bảo vệ và phát triển rừng bố trí ổn định dân cư tại Vườn quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2010 - 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 17/9/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có một số ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ chủ trương triển khai dự án Bảo vệ và phát triển rừng bố trí ổn định dân cư tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2010 - 2015. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét cân đối vốn cho tỉnh Lào Cai để thực hiện Dự án theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 17/9/2010.

Tuy nhiên, để triển khai dự án trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan tham mưu của tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai dự án năm 2011, trong đó làm rõ phần vốn do ngân sách địa phương đảm nhận, phần vốn đề nghị Trung ương hỗ trợ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, cân đối./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3406/BNN-TCLN triển khai dự án Bảo vệ và phát triển rừng bố trí ổn định dân cư tại Vườn quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2010 - 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


957
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15