Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3347/VPCP-QHQT về việc tổ chức Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Môi trường ASEAN 11 và các sự kiện liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3347/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3347/VPCP-QHQT
V/v Tổ chức Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Môi trường ASEAN 11 và các sự kiện liên quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số: 17/TTr-BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN không chính thức lần thứ 11 và các hội nghị liên quan: Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 7, Bộ trưởng Môi trường Đông Á lần thứ nhất, Hội nghị Khói mù xuyên biên giới và các sự kiện khác gồm: lễ trao giải thưởng thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2008 lần thứ nhất và triển lãm môi trường Đông Á.

2. Đồng ý việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức các hội nghị và các sự kiện nêu trên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng Ban; Thứ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao làm Phó Trưởng ban; thành viên là Thứ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về kinh phí tổ chức các hội nghị và các sự kiện nêu trên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3347/VPCP-QHQT về việc tổ chức Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Môi trường ASEAN 11 và các sự kiện liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.690
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145