Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3341/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 16/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3341/BNN-TCLN
V/v thẩm định Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Phúc đáp Văn bản số 3039/UBND-KTN ngày 16/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đề nghị thẩm định Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng Bình Định giai đoạn 2011-2020 có nội dung, bố cục hợp lý, được xây dựng theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, cụ thể:

1. Về mục tiêu:

Bảo vệ phát triển và sử dụng bền vững toàn bộ diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp; Hoàn thiện việc giao rừng và đất lâm nghiệp cho các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội và hộ gia đình, cá nhân vào năm 2015; Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện đời sống nhân dân đặc biệt là đồng bào miền núi, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng.

Nâng độ che phủ của rừng lên 47% vào năm 2015 và trên 50% vào năm 2020. Phát huy tối đa chức năng phòng hộ của rừng, bảo vệ an toàn cho các công trình công nghiệp, thủy lợi, thủy điện và các khu dân cư, khu đô thị.

2. Về nội dung, nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

a) Về Bảo vệ rừng

Bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng tạo mới trong giai đoạn 2011-2020.

b) Về Phát triển rừng

- Khoanh nuôi phục hồi rừng: 35.000 ha, trong đó: 26.000 ha rừng phòng hộ, 6.500 ha rừng đặc dụng, 2.500 ha rừng sản xuất.

- Trồng rừng mới: 27.391 ha, trong đó: 550 ha rừng đặc dụng, 8.450 ha rừng phòng hộ, 18.000 ha rừng sản xuất, 391 ha rừng ngập mặn.

- Trồng lại rừng sản xuất sau khai thác: 85.650 ha.

c) Về khai thác gỗ và lâm sản

Giai đoạn 2011-2020, dự kiến sản lượng khai thác rừng trên toàn tỉnh là 734-880 nghìn m3 gỗ rừng trồng; 65 nghìn m3 rừng tự nhiên và một số loại lâm sản ngoài gỗ khác phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

d) Về quy hoạch chế biến gỗ

Củng cố và tăng cường mạng lưới chế biến lâm sản hiện có, tạo vùng nguyên liệu cho các nhà máy, cơ sở chế biến lâm sản phát triển.

e) Về nguồn vốn:

Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến là: 1.906.088 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước: 1.059.727 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 55,6% tổng vốn đầu tư; vốn vay: 227.866 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 12% vốn đầu tư; Vốn tự có: 173.813 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 9,1% tổng vốn đầu tư; vốn ODA, FDI: 444.882 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 23,3% tổng vốn đầu tư.

Tuy nhiên, báo cáo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020 còn một số nội dung chưa hợp lý hoặc cần được bổ sung chỉnh sửa (được nêu chi tiết tại văn bản báo cáo thẩm định của Tổng cục Lâm nghiệp số 1524/TCLN-KHTC ngày 02/11/2011 gửi kèm theo); Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định xem xét, chỉnh sửa trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3341/BNN-TCLN ngày 16/11/2011 về thẩm định Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.041

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!