Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3059/BTNMT-TCBHĐVN xin ý kiến đối với dự thảo Đề án Tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý nhà nước về biển giai đoạn 2010-2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 3059/BTNMT-TCBHĐVN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3059/BTNMT-TCBHĐVN
V/v xin ý kiến đối với dự thảo Đề án Tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý nhà nước về biển giai đoạn 2010-2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Thực hiện Chương trình công tác năm 2009 của Chính phủ ban hành kèm theo công văn số 66/VPCP-TH ngày 02 tháng 1 năm 2009, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý nhà nước về biển giai đoạn 2010-2015” (Đề án số 438).

Để kịp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin gửi tới Quý cơ quan dự thảo của Đề án; Tờ trình và Quyết định để Quý cơ quan góp ý kiến theo quy định. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề nghị Quý cơ quan góp ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2009 theo địa chỉ: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 04.3.7731805; fax: 04.3.7735093.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, TCCB, KH, TC;
- Lưu: VT, TCBHĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3059/BTNMT-TCBHĐVN xin ý kiến đối với dự thảo Đề án Tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý nhà nước về biển giai đoạn 2010-2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.346
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234