Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3023/BTNMT-BVMT về việc tổ chức kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 3023/BTNMT-BVMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 12/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3023/BTNMT-BVMT
V/v tổ chức kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo và theo dõi thực hiện Đề án, đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh trên lưu vực tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn thải ô nhiễm môi trường nước sông và tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4726/BTNMT-BVMT ngày 27 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường hàng năm đối với các cơ sở thuộc trách nhiệm của địa phương, đồng thời ban hành Quyết định số 197/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2008.

Để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình bảo vệ môi trường của các cơ sở, khu (cụm) công nghiệp và làng nghề trên lưu vực, Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập các Đoàn kiểm tra (có các Quyết định gửi kèm theo) đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền của Bộ và đề nghị quý Ủy ban:

1. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ sở thuộc trách nhiệm kiểm tra, thanh tra của tỉnh, đặc biệt là các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 10 năm 2008.

2. Phối hợp kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ sở do Bộ kiểm tra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự hợp tác, phối hợp của các quý Ủy ban.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng: Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Sở TNMT, Ban QL các KCN và Ủy ban nhân dân huyện thuộc các tỉnh: BR-VT, BD, BP, BT, ĐN, LA, NT, TN, ĐL, ĐN, LĐ và TP.HCM;
- Tổng cục Môi trường, Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu VT- BVMT. KTr (60)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3023/BTNMT-BVMT về việc tổ chức kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49