Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2910/BCA-C61 thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 2910/BCA-C61 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Thế Tiệm
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2910/BCA-C61
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”; theo sự phân công của Thủ tướng, Bộ Công an đề nghị các Bộ, Ban, ngành cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện như sau:

1. Căn cứ những nội dung, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong Chỉ thị, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình.

2. Các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm, đậm nét gây ấn tượng sâu sắc về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn nâng cao ý thức và kiến thức PCCC cho toàn dân, nhất là nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác PCCC; tổ chức phát động các cuộc thi về đề tài PCCC. Đề nghị Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài phát thanh, truyền hình địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục riêng để hàng ngày phát sóng, đưa tin tuyên truyền.

3. Củng cố và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo PCCC và CNCH. Đối với các Bộ, ngành và địa phương đã có Ban chỉ đạo PCCC thì cần củng cố kiện toàn, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế và có kế hoạch hoạt động thường xuyên, ở những nơi chưa có thì cần thành lập và đi vào hoạt động ngay.

4. Định kỳ hàng năm tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác PCCC, cần đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở trong việc thực hiện các quy định về PCCC, chỉ đạo khắc phục, giải quyết dứt điểm những tồn tại, thiếu sót về PCCC và những nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, đồng thời chấn chỉnh công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại các đơn vị, cơ sở. Bộ Công an sẽ chỉ đạo lực lượng chuyên trách phối hợp tổ chức các đợt kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở, địa bàn trọng điểm như: nhà cao tầng, nhất là chung cư cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở dịch vụ, khu dân cư, cơ sở tập trung đông người, các khu rừng dễ cháy, các kho hàng, cơ sở sản xuất và các công trình trọng điểm khác có nhiều nguy cơ cháy, nổ.

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khi thiết kế và triển khai các dự án quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế phải đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy, chú trọng các điều kiện về giao thông cho xe chữa cháy, nguồn nước phục vụ chữa cháy.

6. Các Bộ, ngành, UBND địa phương cần tiếp tục triển khai và xây dựng Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đối với những Bộ, ngành và UBND địa phương đã phê duyệt, triển khai Đề án thì rà soát, bổ sung, đồng thời đánh giá rút kinh nghiệm những việc đã tổ chức thực hiện trong đề án. Đối với những Đề án đã hết thời hạn thực hiện (đến năm 2010) thì cần xây dựng Đề án mới giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó tập trung cho giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt cần đầu tư quy hoạch phát triển hệ thống đội Cảnh sát PCCC và CNCH, trong đó cần bố trí đất và ngân sách để xây dựng các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH ở các khu vực và vùng kinh tế trọng điểm, tăng cường đầu tư cho các hoạt động PCCC, hàng năm có kế hoạch bố trí ngân sách để mua sắm phương tiện, thiết bị PCCC trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của địa phương; đầu tư xây dựng mới, rà soát, củng cố lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng, yêu cầu đảm bảo phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ).

7. Hàng năm, các Bộ, ngành, UBND địa phương cần chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác PCCC và CNCH, định hướng công tác PCCC và CNCH cho năm tiếp theo để báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Công an) theo đúng quy định của Luật PCCC và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

8. Về tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật PCCC và các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác PCCC:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần xây dựng kế hoạch chung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ban hành Pháp lệnh PCCC.

- Việc tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật PCCC được tiến hành từ cấp cơ sở. Nội dung tổng kết cần tập trung đánh giá kết quả thực hiện Luật PCCC 10 năm qua, những ưu điểm, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và phương hướng thực hiện luật PCCC 5 năm tới (Bộ Công an sẽ có hướng dẫn để xây dựng báo cáo tổng kết). Cần chọn một số đơn vị, cơ sở và đơn vị cấp huyện để chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm và sau đó rút kinh nghiệm để tổ chức hội nghị tổng kết của Bộ, ngành và địa phương mình. Trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm từ cơ sở, các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật PCCC của Bộ, ngành, địa phương mình (trong đó có nội dung biểu dương các điển hình tiên tiến) vào dịp “Ngày toàn dân PCCC” – 04/10/2011.

Bộ Công an trân trọng đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW sớm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban QP-AN của Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo Thủ tướng);
- VP1 (để báo cáo đ/c Bộ trưởng);
- Lưu: VT, C61 (C66).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Lê Thế Tiệm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2910/BCA-C61 thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89