Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2828/BNN-TCLN điều chỉnh quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2828/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 30/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2828/BNN-TCLN
V/v điều chỉnh quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng rừng

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có Tờ trình số 5391/TTr-UBND ngày 05/9/2011 về việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xác lập sang quy hoạch rừng sản xuất.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, năm 1997 và 2001, Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng được giao khoán 1.764,2ha đất rừng sản xuất ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang trong thời gian từ 40 đến 50 năm, để khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng. Nhưng khi rà soát quy hoạch 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 15/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quy hoạch 1.654,2ha trong 1.764,2ha nêu trên là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, nay Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đề nghị chuyển 631ha (đã trồng rừng) trở lại là rừng sản xuất.

Theo quy định tại Điều 28, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng thì việc chuyển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập sang rừng sản xuất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng căn cứ vào tiêu chí phân cấp rừng đặc dụng, rừng phòng hộ quy định tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN và số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tình hình thực tế để rà soát lại, nếu phù hợp thì cho phép điều chỉnh theo đề nghị của công ty.

2. Chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng sang mục đích khác để xây dựng dự án thủy điện Sông Nam - Sông Bắc của Công ty cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn

Khoản 2, Điều 3 và khoản 3, Điều 10 của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội quy định:

- “Dự án, công trình sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát hay, chắn sóng lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500ha trở lên; rừng sản xuất 1.000ha trở lên;” phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

- “Dự án thành phần trong dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án, công trình đang trong quá trình triển khai thực hiện mà phát sinh vấn đề thuộc một trong các tiêu chí quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết này cũng phải trình Quốc hội xem xét, quyết định phù hợp với thực tế.”

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, dự án thủy điện Sông Nam - Sông Bắc có nhu cầu sử dụng 948,41ha, trong đó có 650,95ha đất thuộc lòng hồ thủy điện đã được chuyển đổi sang mục đích khác, còn 239,69ha là đất rừng đặc dụng chưa chuyển sang mục đích khác để xây dựng các công trình phụ trợ và công trình chính của dự án thủy điện.

Như vậy, để tiếp tục triển khai dự án thủy điện Sông Nam - Sông Bắc, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng và chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, dự án, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCLN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2828/BNN-TCLN điều chỉnh quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.725

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85