Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2797/BCT-TKNL 2019 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Số hiệu: 2797/BCT-TKNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 22/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2797/BCT-TKNL
V/v xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (Chương trình), Bộ Công Thương được Thủ tướng Chính phủ giao làm cơ quan thường trực triển khai các hoạt động của Chương trình. Để phối hợp triển khai hiệu quả, thống nhất Chương trình từ trung ương đến địa phương, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

I. Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố báo cáo đánh giá tình hình triển khai các hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương giai đoạn 2016-2018 và các hoạt động triển khai trong năm 2019 và năm 2020 theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình triển khai các hoạt động trong giai đoạn 2016-2018

1.1. Nội dung và mục tiêu nhiệm vụ.

1.2. Khối lượng đã thực hiện

1.3. Kinh phí:

Tổng số kinh phí trong đó:

+ Vốn ngân sách nhà nước.

+ Vốn hợp tác quốc tế.

+ Vốn đơn vị tự bỏ ra hoặc doanh nghiệp đóng góp.

1.4. Các hoạt động lồng ghép trên địa bàn tỉnh/thành phố

1.5. Đánh giá kết quả thực hiện khó khăn tồn tại.

1.6. Kiến nghị đề xuất.

2. Các hoạt động năm 2019 và kế hoạch dự kiến năm 2020

Báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững) số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10 tháng 5 năm 2019.

II. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương

1. Đối với các tỉnh, thành phố đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương:

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về kế hoạch triển khai Chương trình tại địa phương và đơn vị đu mi triển khai các hoạt động tại địa phương. Nếu các nội dung trong Kế hoạch đã được phê duyệt không còn phù hợp với Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 thì đề nghị UBND các tỉnh, thành phố điều chỉnh Kế hoạch tại địa phương để phù hợp với mục tiêu, nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019.

2. Đối với các tỉnh, thành phố chưa phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương:

- Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ trách nhiệm được giao quy định tại các Điều 44, 45, 46 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Điều 33, 34 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 và Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương (giai đoạn 2020-2025 và 2026-2030).

Trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình tại địa phương, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giao cơ quan đầu mối triển khai tại địa phương phối hợp với Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững) để thống nhất mục tiêu, nội dung sẽ triển khai nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của UBND các tỉnh, thành phố đề nghị gửi về Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Mọi thông tin xin liên hệ: ông Cù Huy Quang, điện thoi: 0983.377.379, Email: quangch@moit.gov.vn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TKNL (CQ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2797/BCT-TKNL ngày 22/04/2019 về xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


968

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3