Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2596/BNN-TL về việc tăng cường các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2596/BNN-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2596/BNN-TL
V/v: Tăng cường các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2008

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Bộ, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện Chương trình Nước sạch và VSMTNT

 

Trong 7 tháng đầu năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội và diễn biến thời tiết xấu nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã đạt được kết quả nhất định góp phần nâng cao điều kiện sống nhân dân vùng nông thôn. Tuy nhiên cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2008 của Chương trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai một số nội dung sau:

1. Các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện thành công Chương trình, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình. Nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý Chương trình ở các cấp, trong đó xác định, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa 3 ngành Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo theo thông tư liên tịch số 93/2007/TTLT-BNN-BYT-BGD&ĐT ngày 11/7/2007, có cơ chế kiểm tra thường xuyên.

2. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các hoạt động theo kế hoạch đã giao, công tác giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt các nguồn vốn viện trợ quốc tế. Đối với những địa phương triển khai thực hiện chậm, khả năng giải ngân thấp nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương sẽ kiên quyết điều chuyển sang địa phương có khả năng thực hiện tốt hơn.

3. Tập trung ưu tiên xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh cho các trường học, trạm y tế xây dựng từ những năm trước nhưng chưa có công trình cấp nước và vệ sinh, đảm bảo mục tiêu đến năm 2010 có 100% các trường học, trạm y tế có công trình cấp nước và vệ sinh hợp vệ sinh. Đối với các trường học, trạm y tế xây dựng mới phải phê duyệt xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh hợp vệ sinh một cách đồng bộ.

4. Phổ biến, áp dụng các loại hình công nghệ cấp nước và vệ sinh đơn giản, giá thành thấp phù hợp với điều kiện của địa phương.

5. Khẩn trương tiến hành kiểm tra các công trình không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, xác định nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đồng thời lập kế hoạch khắc phục sớm đưa công trình phát huy hiệu quả tốt một cách bền vững.

6. Tiến hành đánh giá đúng tỷ lệ cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ cấp nước sạch và tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh theo các tiêu chuẩn đã ban hành.

7. Chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án, hoạt động của chương trình trong kế hoạch năm 2009 để đảm bảo có thể triển khai thực hiện ngay từ đầu năm kế hoạch. Ưu tiên đặc biệt công tác sửa chữa, nâng cấp các công trình hoạt động kém.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để các công trình xây dựng, các hoạt động hỗ trợ trong chương trình thực hiện đúng kỹ thuật, đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh thất thoát lãng phí.

Giao Văn phòng thường trực Chương trình chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ và Ban Chủ nhiệm chương trình kết quả thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMTNT;
- Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh;
- Trung tâm Nước sạch & VSMTNT các tỉnh;
- Lưu: VT, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2596/BNN-TL về việc tăng cường các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.026
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251