Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 250/VPCP-KTN về việc thực hiện giá khí ẩm bể Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 250/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 12/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 250/VPCP-KTN
V/v: thực hiện giá khí ẩm bể Cửu Long

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 8524/DKVN-TCKT ngày 17 tháng 11 năm 2008); ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 11758/BCT-NL ngày 10 tháng 12 năm 2008), Tài chính (công văn số 15100/BTC-TCT ngày 11 tháng 12 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9214/BKH-KTCN ngày 18 tháng 12 năm 2008), về việc thực hiện giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ và điều chỉnh giá khí bể Cửu Long, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Việc thu điều tiết lợi nhuận sau thuế năm 2008 của Tổng công ty Khí phát sinh từ kinh doanh khí ẩm mỏ Bạch Hổ được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 823/TTg-KTN ngày 28 tháng 5 năm 2008.

2. Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn nêu trên về lộ trình tăng giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ và điều chỉnh giá bán khí bể Cửu Long cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính cân đối lại mức tăng giá khí phù hợp với lộ trình tăng giá điện, đề xuất mức giá cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TTĐT
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 250/VPCP-KTN về việc thực hiện giá khí ẩm bể Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169